Exeter: 01392 716777 | Newton Abbot: 01626 355111

Exeter: 01392 716777 | Newton Abbot: 01626 355111

Kia Sorento

Kia Sorento
  • Range: Sorento
  • Seats: 7
  • Size: SUV
  • Style: SUV
  • Fuel: Diesel
  • Transmission: Manual, Automatic
  • Drivetrain: 2WD, 4WD
  • MPG:
  • Co2 Band:


✝ Please refer to manufacturer website